Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja društvo Good Express j.d.o.o. uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranice goodexpress.eu u vlasništvu Društva.

Ovim uvjetima korištenja (u nastavku: Uvjeti korištenja) društvo Good Express j.d.o.o., Konjščinska 23, 10 000 Zagreb, OIB: 09654714453 (u nastavku: Društvo) uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranice goodexpress.eu (u nastavku: web stranica) u vlasništvu Društva.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.
Prije korištenja Web stranice, Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Članak 1. (Sadržaj Web stranice)
Web stranica predstavlja online platformu koja omogućuje povezivanje posloprimaca i Društva; Društvo putem vlastitog IT sustava (integriranog kroz Web stranicu) prikuplja podatke potencijalnih zaposlenika u svrhu njihovog zapošljavanja.
Korisnikom web stranice smatra se svaka fizička i pravna osoba koja pristupa web stranici i/ili koristi bilo koje sadržaje i/ili usluge dostupne na web stranici.

Članak 2. (Korištenje web stranice)
Pristupanjem i korištenjem sadržaja web stranice, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obavezu Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.
Korištenje Web stranice moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranice.
Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranice.

Članak 3. (Postupak registracije)
Web stranica je informativnog sadržaja te omogućuje pristupanje registracijskim mehanizmima Društva. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.
Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Članak 4. (Obveze korisnika)
Svi korisnici web stranice dužni su čuvati podatke koje su osobno dobili putem sustava ili e-maila (u nastavku: podaci) te je korisnik isključivo odgovoran za svu štetu koja može nastati kao posljedica neodgovornog korištenja ili zlouporabe podataka. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Društvu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja web stranice ili podataka.
Korisnici se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s Društvom i drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite.

Članak 5. (Isključenje odgovornosti Društva)
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja web stranice ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s web stranice ili kao posljedica nemogućnosti korištenja istih.
Društvo ne garantira:
– da na eeb stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
– da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja web stranice uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na web stranici (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / savjetnika).

Članak 6. (Ograničenje uporabe Web stranice)
Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje web stranice, uključujući ukinuti postojeću registraciju, svim korisnicima koji na bilo koji način krše uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.
Društvo će osobito onemogućiti korištenje web stranice korisnicima koji:
– neovlašteno kopiraju sadržaje objavljene na Web stranici te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;
– ne pruže točne, istinite i potpune podatke;

Članak 7. (Zaštita osobnih podataka)
Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 8. (Zaštita prava intelektualnog vlasništva)
Prava koja se odnose na web stranicu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale materijale, zvukove, formate, software, nazive pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela web stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati sadržaj web stranice u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

Članak 9. (Marketing)
U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga i za izravnu promidžbu (newsletteri).

Članak 10. (Savjeti pravnika)
Savjeti i stavovi pravnika na Web stranici iznijeti su isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne smatraju se pravnim mišljenjem ili stavom vezanim za konkretan slučaj i konkretne osobe i ne mogu biti zamjena za stručnu pomoć odvjetnika niti se mogu smatrati savjetima i stavovima Društva.

Članak 11. (Objava Uvjeta korištenja)
Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na web stranici.

Članak 12. (Promjene Uvjeta korištenja)
Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti uvjete korištenja, web stranicu i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama uvjeta korištenja. Izmjene uvjeta korištenja stupaju na snagu od njihove objave na web stranici. Korištenjem web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene uvjete korištenja.

Članak 13. (Prava potrošača)
Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte goodexpress.info@gmail.com ili na adresu Društva – Konjščinska 23, 10000 Zagreb. Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Članak 14. (Mjerodavno pravo i nadležnost)
Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za razumijevanje, sadržaj, primjenu ili kršenje uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.

© Good Express 2023 - Sva prava pridržana.
Pročitajte informacije o kolačićima, uvjetima korištenja i politici privatnosti.