Politika privatnosti

Politikom privatnosti Društvo transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Prilog A – Politika privatnosti
Politikom privatnosti Good Express j.d.o.o. (Društvo) štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti Društvo transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Osobni podaci:
Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:
Prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:
Društvo prikuplja osobne podatke direktno od ispitanika i upisuje ih u aplikaciju zbog obrade, evidencije i kontakta, a dio podataka preuzima iz informacijskog sustava. Podaci se obrađuju temeljem ugovora ispitanika o radu ili zbog ispunjenja ugovora s tvrtkom partnerom.

Svrha i uvid:
Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz Hrvatske koje Društvo angažira za izvršavanje zadanih funkcija. 

Web kolačići:
Stranice koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.
Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su OVDJE.

Čuvanje i zaštita:
Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Za sve podatke kreiraju se sigurnosne kopije, a dokumentaciji je ograničen pristup. Molimo primite na znanje da niti jedan sustav nije 100% siguran te mi stoga kontinuirano ulažemo napore u poboljšanje zaštite Vaših podataka, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost.

Prava ispitanika:
Osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:
-pravo na pristup podacima: imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.
-pravo na ispravak: u slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.
-pravo na brisanje („pravo na zaborav”): brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
-pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci obrišu, ili su Vam još potrebni zbog ostvarenja pravnih zahtjeva.
-pravo na prenosivost podataka: ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.
-pravo na prigovor: u svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
-pravo na pritužbu nadzornom tijelu: ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
-pravo na povlačenje privole: ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.
Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati osobno u sjedištu Good Express j.d.o.o. na adresi Konjščinska 23, 10 000 Zagreb ili pisanim putem na adresu sjedišta.
Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:
Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo nazovite nas na broj telefona +385 91 730 4389.

Kontakt:
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:
Good Express j.d.o.o.
Konjščinska 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska

© Good Express 2023 - Sva prava pridržana.
Pročitajte informacije o kolačićima, uvjetima korištenja i politici privatnosti.